Мерки за безопасност и сигурност

Здравето и благополучието на нашите гости, членове на екипа и всички, които посещават нашия хотел имат абсолютен приоритет.

Ние следваме препоръките и указанията на СЗО и местните здравни власти, и предприемаме всички необходими предпазни мерки за работа.

Високите стандарти за почистване са развити в цялостна хигиенна стратегия, включваща допълнителна дезинфекция и правила за намаляване на риска от заразяване. 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Осигуряване достъп и движение в хотела като се спазва физическо разстояние
 - обръщаме внимание на спазването на дистанция с информационни табели и пренареждане на публичните пространства, където е необходимо.

Хигиена на ръцете - безконтактни станции за дезинфекция на ръцете налични във всички обществени зони.

Предпазни  маски -  целият ни екип носи предпазни маски и напомняме на нашите гости да носят също. Маски за еднократна употреба ще бъдат предоставени на гости и посетители при необходимост.

Служители и персонал на хотела - Служителите на хотела спазват строги указания, включително използване на лични предпазни средства, спазване на висока лична хигиена, а служителите от отдел хотелско домакинство са снабдени както с ръкавици, така и маска. Работните места на всички служители се почистват и дезинфекцират след всяка смяна; Социално дистанциране; Честа дезинфекция на всички общи части.

Пристигане / настаняване / напускане - Препоръчва се самостоятелно паркиране; Спазване на дистанция; Не настаняваме/изпращаме няколко човека едновременно, освен ако не са членове на едно семейство; Препоръчват се безконтактни плащания, когато е възможно; Безконтактни дезинфекционни станции на входовете.

Асансьори - Поставени стикери на пода в асансьорите за социална дистанция. Не допускаме ползването на асансьора от няколко човека едновременно, освен ако не са членове на едно семейство; Често докосвани повърхности, като копчетата в асансьора, както и цялата асансьорна кабина, се дезинфекцират редовно; Поставен пред асансьорите безконтактен дезинфектант за ръце.